tubazyrardowa.pl

TerapiaAlkohol.pl - Przymusowe leczenie alkoholizmu

Przymusowe leczenie nie jest dla nikogo przyjemnością, jednak, w przypadku osób uzależnionych terapia może okazać się jedyną szansą na odzyskanie równowagi i powrót do normalnego funkcjonowania. Można ją odbyć w prywatnym ośrodku leczenia alkoholizmu AGNUS. Rodziny uzależnionych mogą skierować ich na przymusowe leczenie do ośrodka, nawet jeżeli wiąże się to z ubezwłasnowolnieniem chorego. W zależności od stopnia zaawansowania choroby, terapia opisywana na stronie http://terapiaalkohol.pl/przymusowe-leczenie-alkoholizmu.html może mieć formę ambulatoryjną, spotkań grupowych lub indywidualnych.